علاقه – سود نشستن افراد عاشق شخصیت افراد

علاقه – سود: نشستن افراد عاشق شخصیت افراد نشانه شخصیت سرگرمی فال شخصیت شناسی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی سوال از وزیر اطلاعات راجع به «برخورد امنیتی با نخبگان»

سوال ۱۵ نماینده از وزیر اطلاعات «درباره برخوردهای امنیتی» اخیر با نخبگان تحویل هیات رییسه مجلس شد.

سوال از وزیر اطلاعات راجع به «برخورد امنیتی با نخبگان»

سوال از وزیر اطلاعات راجع به «برخورد امنیتی با نخبگان»

عبارات مهم : همراه

سوال ۱۵ نماینده از وزیر اطلاعات «درباره برخوردهای امنیتی» اخیر با نخبگان تحویل هیات رییسه مجلس شد.

به گزارش ایسنا، در پرسش سیده فاطمه حسینی و ۱۴ نماینده دیگر از وزیر اطلاعات، پرسیده شده است که در جهت منافع ملی در حوزه علم و فناوری جهت اطمینان بخشی به نخبگان و بازگشت و اسکان همراه با آسایش و آرامش آنان در وطن در حیطه وظایف و اختیارات آن وزارتخانه تاکنون چه اقداماتی انجام شده است است.

سوال از وزیر اطلاعات راجع به «برخورد امنیتی با نخبگان»

در شرح این پرسش آمده است: با عنایت به ماهیت، رویکرد و مصالح معطوف به منافع ملی و تلاش دولت تدبیر و امید جهت پیاده کردن رهیافت موصوف در حوزه علم و فناوری مبنی بر توقف خروج نخبگان از کشور و تلاش جهت جذب و بازگشت محققین ایرانی متاسفانه این روزها شاهد برخوردهایی نشات گرفته از نظر های امنیتی و سیاسی به نخبگان هستیم. در جهت اطمینان بخشی به نخبگان و اسکان همراه با آسایش و آرامش آنان در وطن، در حیطه وظایف و اختیارات آن وزارتخانه تاکنون چه اقداماتی انجام شده است است.

این پرسش که امروز تحویل هیات رییسه مجلس شده، جهت بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شده است است.

سوال ۱۵ نماینده از وزیر اطلاعات «درباره برخوردهای امنیتی» اخیر با نخبگان تحویل هیات رییسه مجلس شد.

واژه های کلیدی: همراه | بازگشت | اطلاعات | وزیر اطلاعات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz