علاقه – سود نشستن افراد عاشق شخصیت افراد

علاقه – سود: نشستن افراد عاشق شخصیت افراد نشانه شخصیت سرگرمی فال شخصیت شناسی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ممکن است بعضی در بازداشتگاه‌ها «دق» کرده باشند / سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس

یکی از سایت‌های فارسی‌زبان خارج از کشور از قول سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نوشت که بازداشت‌شدگان فوت شده است ناآرامی‌های اخیر بر اثر فکر کردن به کارهای «زشت» خود

ممکن است بعضی در بازداشتگاه‌ها «دق» کرده باشند / سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس

سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس: ممکن است بعضی در بازداشتگاه ها «دق» کرده باشند

عبارات مهم : زندان

یکی از سایت های فارسی زبان خارج از کشور از قول سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نوشت که بازداشت شدگان فوت شده است ناآرامی های اخیر بر اثر فکر کردن به کارهای «زشت» خود در بازداشتگاه «دق کرده» و فوت شدند. حسن نوروزی در گفت وگو با «ایران آنلاین»، این سخنان را تأیید کرد ولی توضیح داد که هدفش برطرف اتهام از دستگاه قضایی بوده است.

یک سایت خارج از کشور از قول جنابعالی نوشته که شما در مصاحبه ای گفته اید آن چند نفر بازداشتی اتفاقات اخیر که در زندان فوت کردند، بعد از فکر کردن به کارهای زشتی که کرده بودند، دق کردند و فوت شده است اند. آیا این را تأیید می کنید؟

بحث ما این بود که بعضی شایعه درست کرده بودند که این افراد در زندان کشته شدند. یعنی می درخواست کردند جهت دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی یک اتهام قتل درست کنند در حالی که این طور نبوده هست. ولی ما که قبلاً به عنوان قاضی در همین دستگاه قضایی حکم می دادیم، می دانیم که چنین بحث هایی دروغ است و اصلاً وجه واقعی ندارد. خب به هر حال فوت همه جا احتمال دارد اتفاق بیفتد، در زندان هم همین طور. حالا احتمالش هم است یکی در زندان سکته کند و بمیرد.

ممکن است بعضی در بازداشتگاه‌ها «دق» کرده باشند / سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس

اینکه گفته اید این افراد در اثر پشیمانی دق کرده اند و مرده اند، چقدر سندیت دارد؟

مثلاً در کرمانشاه چند نفر از اینهایی که بازداشت شده است بودند، بعد از یکی دو روز ابراز پشیمانی کرده بودند و می گفتند ما عجب اشتباهی کردیم که دست به این کارها زدیم. خب در این شرایط احتمال دارد فشار عصبی که به آدم وارد می شود، باعث سکته هم بشود. اینکه بازداشت شدگان فوت شده است در اثر دق کردن از دنیا رفته باشند، یک احتمال هست. آیا هنگامی که بعضی احتمال قرص خوراندن به زندانیان را مطرح می کنند کسی مدعی آنها نمی شود ولی ما که می گوییم، طلبکار می شوند؟

یکی از سایت‌های فارسی‌زبان خارج از کشور از قول سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نوشت که بازداشت‌شدگان فوت شده است ناآرامی‌های اخیر بر اثر فکر کردن به کارهای «زشت» خود

خب آیا جهت این ادعاها مستند و مدرکی هم دارید که این چند نفر دق کرده اند؟

ما نمی گوییم حتماً دق کرده اند، حالا شاید دلیلش چیز دیگری بوده باشد. حرف مهم این است که این ادعایی که دستگاه قضایی مسئول فوت این افراد هست، ادعای اشتباهی است.

اما هنگامی که فردی بازداشت می شود، مسئولیت سلامت و جان او برعهده نهادی است که وی را در اختیار دارد.

بله خب. ولی اینها می خواهند دستگاه قضایی را مقصر نشان دهند. سال 88 هم همین طور بود. همان موقع هم به علت بعضی کاهلی ها و سهل اندیشی ها مثلاً به خاطر کمبود جا به بعضی از زندانیان فشار بیشتری آمد و فوت کردند. بعد خود نظام آمد و قضیه را پیگیری کرد ولی بعضی می درخواست کردند این اتفاق تلخ را با قصد و غرض تمام به نظام و نه چند نفر محدود نسبت دهند. الان هم هر اتفاقی افتاده باشد مسأله قطعی این است که حتی سر سوزنی هم احتمال ندارد که دستگاه قضایی در این مورد تقصیری داشته باشد. اتفاقی است که افتاده. آنها هم باید بازداشت می شدند و دستگاه قضایی در بازداشت افراد کار درستی کرد. من اگر دادستان شهرهایی بودم که در آنها این اغتشاشات شکل گرفت، قطعاً افراد بیشتری را بازداشت می کردم.

ممکن است بعضی در بازداشتگاه‌ها «دق» کرده باشند / سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس

اما قبول دارید که باید علت فوت این افراد بررسی و روشن شود؟

هر کسی ابهامی دارد می تواند برود بررسی کند و قطعاً نهادهای ما هم پاسخگو هستند ولی اینکه این بررسی ها پوششی باشد جهت وارد کردن اتهام به دستگاه قضایی و تخریب وجهه این قوه، این موضوعی است که قابل پذیرش نیست و نباید راحت از کنارش رد شویم. عده ای ریخته اند و بانک و اتوبوس آتش زده اند که هر جای دنیا بود آنها را بازداشت می کردند. اینجا هم اینها را گرفتند و امکان دارد بعضی درآن میان مشکلی یا عارضه ای داشته باشند که فوت شوند. این اتفاق اگر بیفتد، به معنای آن نیست که دستگاه قضایی خواسته این گونه شود. جهت بعضی این اغتشاشگران محترم هستند، ولی جهت دستگاه قضایی و قضات ما نه. ما می گوییم همه محترم هستند، چه متهم باشند و چه قاضی. هر دو طرف محترم هستند و باید شأن و حقوق ارزش حفظ شود.

یکی از سایت‌های فارسی‌زبان خارج از کشور از قول سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نوشت که بازداشت‌شدگان فوت شده است ناآرامی‌های اخیر بر اثر فکر کردن به کارهای «زشت» خود

واژه های کلیدی: زندان | دستگاه | زندانی | بازداشت | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz